Opravy a skružení studní

Opravné zednické, stavební a instalační práce ve studni, opravy zhlaví, výměny zhlaví studny, přeskružování studny, vymazávání spár.

Poškozené
zhlaví studny

Nejvíce problémů s kvalitou vody je zapříčiněno technickým stavem studny. Prasklá víka, vypadlé časti skruží, poškozené zámky u segmetových skruží. Do studny se pak může dostat hmyz, slimáci i drobní hlodavci a také se splavuje povrchová voda s okolní zeminou. I zbytkové světlo je nežádoucí, podporuje růst řas a množení mikroorganismů.

Součástí studny by také mělo být odvětrávání. Tím se zamezí tvorbě plísní na stěnách studny (bílý povlak na povrchu).  

Opravou zhlaví a úpravou okolního terénu snížíte riziko kontaminace vody. 

 

Utěsnění pláště studny, oprava izolace studny

Studna by měla být izolována zevnitř (tmel, lepidlo nebo studnařská pěna) i z venku( jílové lože do 2.5m hloubky). Většina studní má izolaci poškozenou nebo chybí úplně. Pokud je izolace studny poškozená, do studny může vtékat povrchová voda. Nejčastěji se tento problém projeví po deštích, kdy může dojít k zakalení vody. Pokud k tomuto dochází dlouhou dobu, často stačí do studny nahlédnout a na stěnách uvidíte typické barevné steky. 

Tento problém se dá vyřešit dvěma způsoby. Opravou vnitřní izolace přespárováním, nebo opravou vnější izolace okopáním a aplikací jílového těsnění za plášť studny.

Přeskružování studny

Při čištění studny občas zjistíme že technický stav skruží u dna je tragický. Skruže nahoře vypadají v pořádku, ale ty co jsou pod vodou na tom jsou podstatně hůře. Hlavně segmentové betonové skruže trpí – protékající voda postupně vymílá zámky skruží až zámky zmizí docela. Poté už nejde o to jestli studna spadne, ale kdy. Náklady na preventivní přeskružení spodních x metrů jsou výrazně menší než záchrana zborcené studny. 

 

Kontakt čištění studní

Michal Schneider

Zelenohorská 186/10,
326  00, Plzeň
IČO: 02960575

Email

info@cisteni-studni.cz